• Weetje
    Al 10 jaar ligt het aantal kilo's huishoudelijk afval per inwoner rond de 500 kilo per jaar.
  • Van afval naar product
    Afval kan een grondstof zijn voor andere producten. Van papier, plastic, tuin- en groente afval, glas en batterijen worden weer nieuwe producten gemaakt. Dit noemen we 'circulair’.

Tijdlijn


Ervaring deelnemers
Bekijk ook eens de tips van BAR