• CO2 footprint
    Een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks direct 8 ton CO2 uit door energie in huis en vervoer. Daarbovenop komt nog eens 15 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor onder meer voeding en kleding. Hoeveel broeikasgas stoot jouw huishouden precies uit? Bereken het hier! https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/bereken-je-co2-uitstoot/

Tijdlijn


Ervaring deelnemers
Bekijk ook eens de tips van BAR